Alzheimer Hastalığı TedavisiDemans TedavisiProf. Dr. Ali Kemal ErdemoğluUnutkanlık Tedavisi

Alzheimer, Demans ve Bunama Tedavisi Ankara

Alzheimer, Demans ve Bunama Tedavisi Ankara - Demans Nedir, Demans Hastalığı, Demans Hastalığı Nedir, Alzheimer Tedavisi, Demans Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Ağrı, Beyin, Sinir Hastalıkları ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, Alzheimer hastalığında glutatyon tedavisinin faydalarını anlattı.

Alzheimer hastalığı, dünya genelinde milyonlarca yaşlı birey ile onlarla ilgilenen ailelerin ağır bedeller ödediği son derecede yaygın bir demans türüdür. Alzheimer hastalığına neden olan faktörlerden biri oksidatif strestir. Oksidatif stresteki bu Alzheimer ile ilişkili artış, beyin antioksidanı olan glutatyonun (GSH) azalmış seviyelerine bağlanmaktadır.

Alzheimer hastalığının tipik semptomları, bilişsel işlevde (hafıza, düşünme ve öğrenme) düşüş ve günlük aktiviteleri gerçekleştirme güçlüğüdür. Ne yazık ki, mevcut tıbbi tedaviler yalnızca geçici semptomatik rahatlama sağlar. Alzheimer hastalığı, 65 yaşın üzerindekiler için yaygın bir bunama nedenidir, ancak 45 yaşındaki insanlarda da hafif bilişsel bozukluk (MCI) teşhisi konulabilmektedir.

Glutatyon nedir ve faydaları nelerdir?

Glutatyon, karaciğer tarafından doğal olarak üretilen bir maddedir. Aynı zamanda meyvelerde, sebzelerde ve etlerde de bulunur. Beyin tarafından oksijen metabolize edildiğinde üretilen reaktif oksijen türlerinden (ROS) beynin korunmasından sorumlu olan önemli bir antioksidandır.

Glutatyon, doku yapımı ve onarımı, vücutta ihtiyaç duyulan kimyasalların ve proteinlerin yapılması ve bağışıklık sistemi dahil olmak üzere vücutta birçok işlemde yer alır.

Glutatyon, ağızdan, solunarak veya kas içine veya damarlara serum tedavisi yoluyla damar içine verilerek alındığında çoğu yetişkin için oldukça etkilidir ve güvenlidir. Alzheimer hastalığına karşı koruma sağlaması ya da ilerlemeyi durdurması için serum yoluyla tedavisi sağlanabilir.

Alzheimer Tedavisi

Alzheimer hastalığını işaret eden belirtileri yaşayan kişiler vakit kaybetmeksizin bir sağlık kuruluşuna giderek başlamalıdır. Doktor tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda Alzheimer teşhisi alan hastalarda tedavi süreci hastanın yaşı, hastalığın ilerlemişlik düzeyi ve eşlik eden diğer hastalıklar da göz önünde bulundurularak kişiye özgü olarak planlanır.

Alzheimer hastalığının bilinen kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Fakat bazı uygulamalar ile hastalığın hastada oluşturduğu semptomların azaltılması veya ortadan kaldırılması ve hastalığın ilerleyişinin yavaşlatılması mümkündür. Alzheimer hastalarının ev ortamında gerekli düzenlemeler yapılmalı ve özellikle de yalnız yaşamak zorunda olan hastalar için evde unutkanlığı önleyici ve hatırlamayı kolaylaştırıcı önlemler alınmalıdır.

Bunlar evin belirli yerlerine asılacak notlar veya dikkat çekici işaretler olabilir. Bilişsel stimülasyon terapileri gibi bireysel veya toplu olarak uygulanabilen psikiyatrik terapiler hafızanın güçlendirilmesine, problem çözme ve dil becerilerinin korunabilmesine katkıda bulunabilir. Hastalığa ilişkin semptomların azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla hekim tarafından birtakım ilaçların kullanımı önerilebilir. Donepezil, Rivastigmin, Takmin gibi kolinesteraz inhibitörleri ile Memantin gibi ilaçlar bu amaçla en sık kullanılan ilaç türleridir. Bu ilaçlar direkt olarak hastalığa yönelik tedavi aracı olmayıp semptomatik tedavinin bir parçası olarak değerlendirilebilir.

Demans Nedir

Demans (bunama), entelektüel yetenekleri kısmen veya tamamen azaltan, bilişsel, davranışsal ve işlevsel gerilemeye yol açan veya en azından değişik derecelerde sıkıntılar yaratan, yaşa ve sosyal konumlara bağlı olarak mesleki ve sosyal alanda değişik derecelerde kayıplara yol açan, maalesef ilerleyici bir haldir.

Demans Hastalığı

Demans; hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen bir grup semptomu tanımlar. Demans tek bir hastalık değildir. Aksine birçok türü vardır. En sık gözlenen türü olan Alzheimer demansı bütün demansların yaklaşık %60 ila %80’inden sorumludur.

Demans Hastalığı Nedir?

Demans tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile giden hastalıkların hepsine verilen genel isimdir. Bu hastalıkların hepsi beyinde bir takım değişikliklere neden olarak hastalıklara ait özgü bulguları ortaya çıkarır.

Demans hastalıkları yaşlanan beynin beklenen ve mutlak bir durumu değildir. Alzheimer hastalığı tüm demansların %60’ından fazlasını oluşturur. Bir inme (felç) sonrası ortaya çıkan ‘vasküler demans’ ise demansın en sık görülen ikinci tipidir.

Demans olarak tanı konulan bazı hastalıklar kesin tedavisi olmayan ve bir daha eski hale dönmeyi imkansız kılan hastalıklar iken (Alzheimer gibi), bazıları tedavi ile düzelebilen hastalıklardır (Tiroid hastalıkları, vitamin eksikliği gibi).

Demans Hastalığı Belirtileri

Demans belirtileri, nedenine bağlı olarak değişiklik gösterse de yaygın belirtileri şunlardır:

 • Bilişsel değişiklikler
 • Hafıza kaybı
 • İletişimde ya da kelime bulmakta zorlanma
 • Görsel beceriler ve yön bulma becerilerinde eksiklik
 • Akıl yürütme ve sorun çözmede zorlanma
 • Karışık işleri yürütmede zorlanma
 • Motor fonksiyonlarda ve koordinasyonda zorlanma
 • Kafa karışıklığı ve odaklanamama
 • Psikolojik değişiklikler
 • Kişilik değişikliği
 • Depresyon (Bunalım)
 • Anksiyete (Kaygı Bozukluğu)
 • Uygunsuz Davranışlar
 • Paranoya
 • Halüsinasyon

Bunama Nedir?

“Bunama” beynin hasar görmesi sonucunda ortaya çıkan çeşitli belirtiler için kullanılan jenerik bir terimdir. Beynin hangi bölümlerinin etkilendiğine bağlı olarak kendini farklı biçimlerde gösterebilir. Genellikle, kişinin zihni ve günlük görevleri planlama, gerçekleştirme yetileri zarar görür.

Bunama Hastalığı

Bunama hastalığı belirtileri nelerdir?

Demans belirtileri, nedenine bağlı olarak değişiklik gösterse de yaygın belirtileri şunlardır:

 • Bilişsel değişiklikler.
 • Hafıza kaybı
 • İletişimde ya da kelime bulmakta zorlanma.
 • Görsel beceriler ve yön bulma becerilerinde eksiklik.
 • Akıl yürütme ve sorun çözmede zorlanma.
 • Karışık işleri yürütmede zorlanma.

Demans Tedavisi

İlerleyici demans türlerinin çoğu kesin tedavi edilemez. Ama destek tedavilerle belirtiler ve semptomlar yönetilebilir. Kolinesteraz inhibatörleri, memantin gibi ilaçlarla hastalığın seyrinin durdurulması hedeflenerek bulgularda geçici düzelme sağlanabilir.

Alzaymır Belirtileri Nelerdir?

 • Bilinç bulanıklığı
 • Kişinin bulunduğu ortama adapte olmakta zorlanması
 • Kişinin iyi bildiği yerlerde kaybolması
 • Konuşma ve dil becerilerine ilişkin sorunlar
 • Saldırganlık, aile ve arkadaşlarından olağan dışı taleplerde bulunma, çevreye karşı şüphe duyma gibi kişilik bozukluklarının gelişimi
 • Halüsinasyon ve sanrılar
 • Motivasyon ve öz saygı düşüklüğü
 • Kişilerin günlük aktivitelerini yardımsız yapmakta zorluk çekmesi
 • Kişinin hatırlayamadığı olayları inkar etmesi
 • Kaygı ve depresyon

Vasküler Demans Nedir?

Vasküler Demans: Bu en yaygın demans türü ise beyninize kan sağlayan damarların zarar görmesinden kaynaklanır. Vasküler demansın en yaygın semptomları problem çözme, yavaş düşünme, odaklanma ve organizasyon ile ilgili zorlukları içerir. Bunlar hafıza kaybından daha belirgin olma eğilimindedir.

Alzaymır Hastalığı Nedir?

Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar.

Erken Bunama Belirtileri

Alzheimer hastalığının klinik tablosunda erken evrede kelime bulmada zorluk, unutkanlık, kişilik değişikliği, hesaplamada zorluklar, eşyaları kaybetme, soru veya cümlelerin tekrarı, hafif oryantasyon bozukluğu meydana gelmekte, yeni bir bilgi öğrenme kapasitesi sınırlı olmaktadır.

Yaşlılarda Demans Nedir? Yaşam Süresi Tahmini Ne Kadardır?

Bir Demans hastalığı herşeyden önce ileri yaşlardaki herkeste ortaya çıkabilir. Isviçre’de şu anda yaklaşık 100.000 kişi Demans hastalığıyla yaşar. Buna her yıl 25.000 yeni hastalık vakası eklenir. Demans hastalarının ortalama yaşam süresi 10 yıldır.

Daha Fazla Göster

Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu

1985 yılında TED. Ankara Koleji 1992 yılında Ankara Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.Ankara Numune Hastanesinde Nöroloji dalında uzmanlık aldı. Amerika, Chicago, Colombus Cabrini Hospital ve Diamond Headache Clinic’te doktor olarak çalıştı. 2006 yılında Doçent ünvanını, 2011 yılında Algoloji ve Klinik Nörofizyoloji uzman ünvanını ve 2015 yılında Profesör Doktor unvanını kazanmıştır.Prof. Dr. ALİ KEMAL ERDEMOĞLU’nun çok sayıda yurt içi ve yurtdışı makale ve yayınları mevcuttur. Meslek yaşamı boyunca yurtdışında ve Amerika’da farklı kliniklerde bulunmuş, Avrupa Genç Nörologlar derneğinde yönetim kurulunda görev almış, ve ulusal ve uluslararası toplantılarda eğitici ve konuşmacı olarak görev alan Prof. Dr. ALİ KEMAL ERDEMOĞLU, Kasım 2012 ‘den 2015 yılı sonuna kadar Ankara Acıbadem Hastanesi’nde Nöroloji ve Ağrı merkezinde çalışmıştır.Şuan,kendi özel kliniğinde Nöroloji, Algoloji (Girişimsel Ağrı) ve Klinik Nörofizyoloji alanlarında hizmet vermektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonTıkla Doktoru Ara: 03122860106